Izleti

Zahtevnost
Sekcije
Ime Sekcija Vodja Zahtevnost Datum
Kjumberk UNI 3 Darka Zupanc lahka 29. 05. 2019

Šaleška planinska pot

Krizevnik srenjski preval mali draski vr s studorskega prevala

Mali Draški vrh, Srenjski preval, Viševnik s Studorskega prevala, foto: Franc Maršnjak

Planinsko društvo Velenje je ob svoji 25-letnici delovanja 10. oktobra 1974 v Šaleku svečano odprlo ŠALEŠKO PLANINSKO POT – ŠPP. Ta poteka po obronkih Šaleške doline. Dolga je približno 84 km, za kar je potrebno okoli 30 ur hoje. Na poti je 21 kontrolnih točk. Te so v planinskih postojankah, gostiščih, pri kmetijah, zadnja pa je v prostorih Muzeja na Velenjskem gradu.

Pot je označena s Knafelčevo markacijo, črko Š ter s kovinskimi in lesenimi smernimi tablami. Da bolje spoznamo kraje in zgodovino le teh, lahko pogledamo v vodnik ŠALEŠKA PLANINSKA POT, ki je delo gospe Danice Ževart iz leta 1975. Prvotna trasa je zaradi raznih okoliščin doživela nekaj sprememb. Za vzdrževanje poti skrbi markacijski odsek Planinskega društva Velenje. DNEVNIK in VODNIK po ŠPP lahko kupite v pisarni PD Velenje. V Dnevniku je razpredelnica za odtis žigov, seznam kontrolnih točk z naslovi in skica ŠPP s časovnimi razdaljami med posameznimi točkami. Izpolnjene in žigosane kartončke dostavite v pisarno društva, kjer boste prejeli SPOMINSKO ZNAČKO ŠPP za prehojeno pot. ŠPP je uvrščena v kategorijo lahkih poti, po njej pa hodite na lastno odgovornost.

Planinski dom na Paškem Kozjaku

Lepi ceveljc

Lepi Čeveljc, foto: Franc Maršnjak

Dom stoji na južni strani Špika, najbolj zahodnega vrha Paškega Kozjaka. Velenjski planinci so najprej postavili zasilno kočo na mestu nekdanje lovske koče, ki je bila leta 1943 požgana; odprli so jo 5. septembra 1954. Leta 1959 so kočo povečali in uredili: prizidali so verando in klet, opremili notranje prostore in iz doline napeljali električni vod. Leta 1963 so napeljali vodovod in začeli graditi cesto, ki so jo dokončali leta 1971. V letih 1968 in 1969 so dom prenovili in posodobili; prenovljeni dom so odprli 27. septembra 1969 ob 20-letnici PD in 10-letnici postojanke. Dom so temeljito obnovili v letih 1977-1979.
Dom je odprt vsak dan, razen ob ponedeljkih. V dveh gostinskih prostorih in pokriti verandi je 100 sedežev, točilni pult; v 6 sobah je 16 postelj, na skupnem ležišču pa 18 ležišč; WC, umivalnica s toplo in mrzlo vodo; centralno ogrevanje, elektrika, telefon.

Vzponi na vrhove
Špik (1108 m), 0.30 h (Lahka pot)
Basališče (1272 m), 1.00 h (Lahka pot)
Opis na PZS

Članarina

Leto 2015CenaPopust *
A+aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti65,00 €60,00 €
Aaktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti55,00 €50,00 €
Baktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti25,00 €20,00 €
B1oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 19,00 €
S+Šsrednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 16,00 €13,00 €
P+Opredšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik7,00 €6,00 €
* cena s popustom velja za družinski popust

Odseki

Izletniško vodniški odsek

Organizacijo in izvedbo planinskih izletov kot osrednjo dejavnost PD Velenje izvaja odsek za izletništvo in vodništvo. Odsek je zadolžen ne samo za izletništvo ampak tudi za izobraževanje in usposabljanje vodnikov. Trenutno je v PD Velenje 28 aktivnih vodnikov. Vodniški odsek ima bistveno vlogo pri odmevnih akcijah PD. Pomembne akcije so Varno v gore, Planinska šola za odrasle in srečanja vodnikov Šaleške doline.

Mladinski odsek

Delu z mladino, planinsko društvo posveča posebno skrb vse od ustanovitve dalje. Prvi mladinski odsek je bil ustanovljen leta 1963. Kot samostojni organ društva pa je zaživel let 1971. Med mladimi je najbolj razširjena izletniška dejavnost. Občasno potekajo planinske šole za osnovnošolce. V zadnjih letih pa planinsko šolo izvajajo v sklopu planinskih taborov. Oživitev nekoč že utečenih dejavnosti, nove ideje in sveži prijemi širijo krog mladih ljubiteljev gora. Lepi čeveljc združuje učence, starše in mentorje. Nove oblike družabnosti v starostno različnih izmenah osnovnošolskih taborov navdušujejo, srednješolce in študente, ki družno odkrivajo gorovja Balkana.

Markacijski odsek

Ustanovljen je bil julija, leta 1995. Pred tem je markacijska dejavnost potekala v okviru Komisije za pota. Prvi načelnik odseka je bil Tone Žižmond. Od julija 2004 je načelnik odseka Marjan Skaza. Na našem območju vzdržujemo Šaleško planinsko pot, pot Paka – koča Paški Kozjak – Špik, del poti XIV. divizije od paškega Kozjaka do Zavodenj in del evropske peš poti e-6 od Strgarja do doma na Slemenu. Redno vzdržujemo tudi dobre odnose z varuhi žigov in vpisnih knjig na kontrolnih točkah Šaleške planinske poti, poti XIV. divizije in z drugimi domačini ob teh poteh.
Še naprej se bomo trudili, da bodo naše planinske poti dobro vzdrževane in označene.

Društvo

Jalovec iz tamarja

Jalovec iz Tamarja, foto: Franc Maršnjak

Planinsko društvo Velenje je prostovoljno društvo ustanovljeno v najtežjih časih po drugi svetovni vojni leta 1949, katerega glavna dejavnost je planinstvo, povezovanje članov, zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v okolju, širše ter goji slovensko planinsko izročilo in izvaja prostovoljno delo. Na svoji dolgi planinski poti se je razvilo v močno in napredno planinsko skupnost. V tem času je doseglo mogočne cilje in se uvrstilo med največja planinska društva Planinske zveze Slovenije.

Društvo je samostojno združenje planincev, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov, deluje v javnem interesu in s svojim delom (svoje dejavnosti) uresničuje tudi humanitarno poslanstvo na različnih področjih planinske dejavnosti.
Za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog in programa društva so ustanovljene planinske sekcije v različnih okoljih kot so: podjetja, krajevne skupnosti in interesne skupine.

Za tehnično podporo članstvu so v društvu ustanovljeni odseki, ki so zadolženi za posamezna področja dela. To so: Izletniško vodniški odsek, markacijski odsek, gospodarski odsek, mladinski odsek in odsek za varstvo gorske narave.
Planinsko društvo vodi predsednik in 18 članski upravni odbor.